Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev prometnega znaka za avtobusno postajališče v Šmarjah

Anonimno oddan predlog  –  19. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. Šmarje je razpotegnjena vas. Pred leti so se avtobusi tukaj ustavljali, ker so pripeljali delavce v tovarno TKG. Tovarno so podrli. Stanovalci v vasi smo še vedno tu in vsako leto starejši. Do postaje v centru vasi težko pridemo (tudi zaradi višinske razlike).

Društvo upokojencev Šmarje je novembra 2017 dostavilo prošnjo z isto vsebino v Urad Krajevne skupnosti. Predsednik KS nam je večkrat obljubljal rešitev, do danes se ni nič premaknilo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

STOJALO ZA PROMET. ZNAK

NAPIS NA CESTI (BUS)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kjerkoli od odcepa za Grintovec do nogom.igrišča

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? cca 5.000,00 EUR