Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev ovire za umirjanje prometa na prehodu za pešce v Olmu

Nataša M.  –  19. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog predlagam zaradi izboljšanja varnosti vseh udeleženih pri prehodu ceste na prehodu za pešce izpred stanovanjske stavbe na ulici Istrskega odreda 12/14 do Tomosovega parkirišča.

Izgraditev/postavitev grbine oz. ˝ležečega policaja˝ za umiritev prometa na prehodu za pešce izpred stanovanjske stavbe na ulici Istrskega odreda 12/14 do Tomosovega parkirišča je nujna. Na tem prehodu vsi avti vozijo hitro in neradi ustavljajo pred prehodom. Grbine so sicer postavljene višje proti trgovini Hofer oz. od Hoferja proti temu prehodu za pešce (točneje dva), a iz obeh strani (krožišče Olmo/Hofer) avti pospešijo dovolj, da je ta prehod za pešce zelo nevaren. Velikokrat sem bila že v situaciji, da bi me kdo povozil, kljub temu, da sem bila zelo vidna in pripravljena za prehod (tudi z otrokom v vozičku ali v naročju).... avti so enostavno v isti hitrosti kot prej vozili naprej, kot, da ne bi bilo tam prehoda za pešce. To nevarno območje bi bilo potrebno rešiti v veselje in varnost mnogih, ki prečkamo dnevno ta prehod za pešce in ni nas malo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo grbine (˝ležečega policaja˝), da bi se hitrost avtomobilov upočasnila in bi bil prehod ceste za pešce in kolesarje varnejši.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja grbine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na prehodu za pešce izpred bloka na Ulici Istrskega odreda 12/14 proti Tomosu (Hidrii), parkirišču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj. Predenj pride do hujših nesreč.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost vseh vpletenih na tej cesti, od pešcev, kolesarjev do voznikov avtomobilov, tovornih vozil... Prehod za pešce na tem območju je zelo pogosto uporabljen - parkiranje na parkirišču, avtobusna postaja, odhod na delo in iz dela delavcev v tovarno Tomos, Hidrio... Cesta je tudi zelo prometna - dnevni prevozi prebivalcev, prihod/odhod delavcev na delo v tovarne, dostava/odvoz materiala s tovornjaki v Tomos, Hidrio, avtobusni promet...

 

Vrednost projekta

11000 €