Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova vodovodnih cevi in na novo asfaltiranje ulice Novo naselje v Pobegih

Anonimno oddan predlog  –  19. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa vodovodna napeljava vzdolž celotne ulice Novo naselje v Pobegih (od križišča s Frenkovo cesto navzgor do hišne številke Novo naselje 8) je dotrajana, saj v zadnjih nekaj letih, vodovodne cevi pokajo kot za šalo. Predvidevam, da tudi zaradi tovornjakov, ki vozijo material za novogradnje, izredno povečane frekvence voženj osebnih avtomobilov in podobno. Število prebivalcev se je v zadnjih letih na tem področju zelo povečalo, obstoječa infrastruktura pa tega ne vzdrži več. Je že tako hudo, da ne mine mesec, včasih tudi manj, ko morajo delavci Rižanskega vodovoda intervenirati. Posledično smo tukajšnji prebivalci tudi po več ur brez vode in z oteženim dostopom do svojih prebivališč.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam zamenjavo vodovodnih cevi ter prenovo asfalta vzdolž celotne ulice Novo naselje. Mislim, da je skrajni čas za sanacijo, saj bi tako preprečili, da pride do poškodb vodovodnih cevi večjih razsežnosti, ko bi prebivalci okoliša lahko ostali brez pitne vode tudi več dni. Nenazadnje mislim, da ni nikomur vseeno, da voda kar odteka iz počenih cevi, saj se moramo do pitne vode vsi obnašati skrajno odgovorno. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovni pregled stanja in takojšnja sanacija/zamenjava vodovnih cevi ter prenova asfalta po celotni širini vzdolž ulice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od križišča s Frenokovo cesto do hišne številke Novo naselje 8. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do konca leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta življenja - vsi vemo, kaj pomeni pravica do pitne vode.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?