Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev avtobusnega postajališča za šolski avtobus (Bertoki)

Anonimno oddan predlog  –  20. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci osnovnošolci iz Bertokov čakajo na šolski avtobus pred otroškim igriščem, natančneje pred parkiriščem, na pločniku. Ker ni urejenega postajališča, sedijo na pločniku, brez kakršnega koli zavetja oz. nadstreška za zaščito pred dežjem, soncem, burjo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev postajališča z nadstrešnico, leseno klopjo, košem za smeti in zaščito pred vetrom. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bi izvajal na Cesti borcev v Bertokih pred parkiriščem in otrokim igriščem. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel v roku enega meseca.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otrokom bi omogočili varno in človeku dostojno vsakodnevno čakanje na šolski avtobus. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

5500 €