Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje poti skozi vas

Dorica Lapanje  –  20. 09. 2019  –  Območje 5
Butari
Butari

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vaščanom je ta projekt prioriteta, ker je cesta v slabem stanju in na določenih mestih v slabem vremenu neprevozna, ker jo voda vedno znova izpodkopava. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje ceste, ker bo dvignila kvaliteto bivanja vaščanom vseh starostnh skupin. Celo mamica z otroškim vozičkom se bo lahko sprehodila skozi vas in kakšen turist. Kmetje ne bodo imeli težav s traktorji, frezami, kosilnicami..Določeni vaščani bodo imeli normalen dostop do svoje hiše.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev podlage in asfaltiranje okoli 210 m² poti ter ureditev odvodnjavanja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Okoli 165 m² na parc. št. 7236/3 in okoli 45 m² na parc. št. 7236/4, obe k.o. Movraž (javno dobro)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja vseh vaščanov. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Okoli 11000€.

Vrednost projekta

20000 €