Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ustvarjanje turistične destinacije

Anonimno oddan predlog  –  20. 09. 2019  –  Območje 5
Področje poteka projekta
Področje poteka projekta

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z izvedenim projektom bomo začeli razvijati turistično destinacijo kraja. Uredili bomo dostopno pot javnega značaja vse do mesta, kjer je nekoč stala že pozabljena utrdba, ki je varovala območje "Valmorasa" pred vdori Turkov in od koder je vas Movraž dobila tudi ime.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo utrditev in ureditev poti od vaške cerkve do mesta kjer je nekoč stala utrdba, vse do križišča poti s parcelno št. 7806, k.o. Movraž za namene dnevnih pohodnih in kolesarskih obiskov turistov. Bistvo predloga je ohranjanje kulturne dediščine, turistična promocija, razpoznavnost kraja ter odpiranje in povezovanje poti s sosednjo Hrvaško.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se bo izvajal ročno ter z majhno mehanizacijo s katero se bo očistilo, utrdilo in izravnalo pot. Tam kjer so se kamniti zidovi zaradi "zoba časa" porušili jih bomo po metodi suhozidne gradnje povrnili v prvotno stanje in izgled. Med fazo suhozidne gradnje bodo potekale organizirane delavnice za vse zainteresirane, predvsem pa za otroke osnovnih šol z namenom prikaza in učenja metod in tehnike te gradnje. Na razglednem delu, tik ob mestu kjer se je nahajala utrdba, se postavi lična informativna tabla, ki bo opisovala točen namen in zgodovino utrdbe s klopjo in mizico za postanek turistov. Celotna gradnja bo potekala z naravnimi materiali. Ob poti, ki poteka do utrdbe se bo pričelo z urejanjem nekoč nepogrešljivih vrtov, obzidanimi s kamnitimi zidovi, v katerih so vaščani pridelovali zimsko zelenjavo (zelje, movraške broskve,...) in tako prikazalo pomen vrtov pri ustvarjanju ozimnice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal vzdolž zapuščene poti od vaške cerkve proti t.i. Zagradu (mestu, kjer je nekoč stala utrdba) vse do križišča poti na parcelni št. 7806, k.o. Movraž.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo izvajal v letu 2020, od začetka leta do septembra.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V vasi, ki postaja iz leta v leto čedalje večja tranzitna pot, bomo pridobili turistično destinacijo in pripomogli k razpoznavnosti in razvoju kraja ter čezmejno povezovanje s sosednjo Hrvaško.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je 13.000,00 €.

Vrednost projekta

13000 €