Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

PUČE - VARNOST PEŠCEV

Anonimno oddan predlog  –  21. 09. 2019  –  Območje 2
Prometna_varnost_pešcev_Puče.jpg
Prometna_varnost_pešcev_Puče.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja temo prometne varnosti na obočju glavne ceste vasi Puče. Poudarek je na varnosti pešcev, še posebej otrok. 

Na območju vasi Puče si pešci cesto delijo z avtomobili in drugimi vozili predvsem v naselju oz. zaseljku Puče križišče (»Pri Mlinu«) ter v samem vaškem jedru, od katerega ta pobuda še posebej izpostavlja kraj vaškega parkirišča in otroškega igrišča.

Za nekaj nazornih slik klikni povezavo "Slika.pdf", čisto na dnu, takoj pod zemljevidom.

A.)    OBMOČJE NASELJA PUČE KRIŽIŠČE

Pred 40 leti je to bil kraj z komaj nekaj hišami, danes je naselje s približno 30 družinami. Prometna infrastruktura skozi ta kraj je bila zgrajena takoj po letu 1945 in se od takrat ni razvijala vzporedno s povečevanjem števila prebivalcev. Posledično je prometna varnost nezadostna. Z vidika pešcev težavo predstavlja predvsem pomanjkljiva prometna signalizacija, pomanjkljiva osvetlitev nevarnih točk, neobstoj pločnikov, nevarna in neoznačena mesta avtobusnih postj ter pomanjkanje pokrite avtobusne postaje.

Namen te pobude ni celovita prometna ureditev tega naselja ampak povečanje varnosti pešcev, z relativno nizkim vložkom ter elementi, kateri bodo kasneje lahko umeščeni v projekt nujne celovite ureditve. 

B.)    OBMOČJE PARKIRIŠČA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA OB VAŠKEM JEDRU 

To območje hkrati služi kot avtobusno obračališče, avtobusna postaja, parkirišče, prireditveni prostor in območje druženja vaščanov. Predvsem se tu družijo otroci – podijo se za žogo, vozijo s kolesi in koristijo nova, ograjena igrala. Varnost teh otrok naj bi zagotavljal znak za omejitev hitrosti na 40 km/h, ki je postavljen približno 450 metrov stran, na kraju kjer ob cesti skoraj ni hiš. Ocenjujem, da je to premalo. Žal trenutno ni niti tega znaka, saj je bil v poletnih mesecih umaknjen (ukraden).

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev elementov, ki bodo služili povečanju varnosti pešcev na opisanih območjih. Ti elementi so:  dodatna prometna signalizacija s poudarkom na signalizaciji za umirjanje prometa in opozarjanje na prisotnost pešcev, manjša pokrita avtobusna postaja, javna razsvetljava za osvetlitev 2 neosvetljenih delov ceste in nekaj metrov pločnika.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vrisati, označiti oz. postaviti bo potrebno naslednje elemente:

- 2 prehoda za pešce (dokumentacija, brez preurejanja pločnikov, saj pločnikov ni) – ocena stroška: 4.000 eur

- manjšo pokrito avtobusno postajo – ocena stroška 4.000 eur

- 3 table (na obstoječih drogovih) in 3 talne označbe za avtobusno postajo – ocena stroška  900 eur

- 5 prometnih znakov za dodatno umirjanje prometa na 40km/h, skupaj z dopolnilnimi tablami glede dolžine veljave omejitve (večina na obstoječih drogovih) – ocena stroška 1500 eur

- 1 prometni znak za dodatno umirjanje prometa na 30km/h, skupaj z dopolnilno tablo glede dolžine veljave omejitve in premikom opozorilne table »otroci na cesti« - ocena stroška 300 eur

- cca 200m talnih označb s svetlobnimi znaki za ločevanje cestišča na del za motorna vozila in del za pešce – ocena stroška: 2.000 eur

- 2 preventivni radarski tabli: ocena stroška: 1.000 eur

- 2 drogova z javno razsvetljavo (v primeru enega je drog že postavljen): 2.000 eur

- 10-15m pločnika za pešce – ocena stroška 2.000 eur

- premik 1 table »vas Puče« za približno 100 metrov - zato, da bodo vse hiše zajete v označeno vaško območje s prilagojenim hitrostnim režimom: ocena stroška 200 eur

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se  izvajal ob cesti na območju vasi Puče.  Poseben poudarek projekta sta 2 lokaciji z največjo frekvenco gibanja pešcev, med njimi še posebej otrok. Ti lokaciji sta:

- Puče križišče (»Pri Mlinu«) 

- Območje parkirišča in otroškega igrišča tik ob vaškem jedru 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1. september 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost pešcev, s poudarkom na otrocih.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

17.900 EUR

Dokumenti

Vrednost projekta

17900 €