Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

UREDITEV OKOLICE KULTURNEGA DOMA V GLEM-u

mavricij katarinčič  –  21. 09. 2019  –  Območje 5
priloga_2.jpg
priloga_2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kulturni dom je bil pred leti lepo obnovljen. Okolica je ostala neurejena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

betonirati manjšo poščad pred vhodom (pred sopniščem ; cca. 2 x 4 m) in dostopno pot iz parkirišča do ploščadi (cca 1 x 6m). Postaviti vsaj dve klopi in koš za smeti! Prev tako je potrebno urediti podporni zid za domomom ; Vse glej skico v priponki.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enostavna gradbena dela

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? 

pred kulturnim domom v Glemu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

do pomladi 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

urejenost in uporabnost

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

moja ocena; 2 do 3.000€

Vrednost projekta

10000 €

Potrebna je še zatravitev in tlakovanje dostopa