Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

LOČEVANJE ODPADKOV V SV.ANTONU

branimir  –  23. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Opažam, da Marjetica Koper in posredno MOK vlagata velike napore v zbiranje in ločevanje odpadkov. Žal je učinek tega nezadosten in potrebno je narediti več, ker je vseh mogočih smeti v črnih kontejnerjih veliko preveč!

Obenem moramo ozavestiti krajane, da tudi smeti ne odlagajo ob kontejnerje, če so ti polni ali delno polni in da jim ni težko umazati rok ob tistem ko stisnejo še svoje odpadke v delno poln kontejner!!

Zavest o natančnem ločevanju odpadkov je pri večini krajanov veliko premalo prisotna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v KS.Sv.Anton izpelje akcija ozaveščanja krajanov s prisotnostjo poučenih sodelavcev Marjetice in kombija Marjetkamobil po posameznih zaselkih naše krajevne skupnosti in sicer najmanj 3 (tri) dni na teden v popoldanskem času in sicer najmanj 2 uri v času 6 mesecev. Zaselkov v KS je namreč veliko!

Nekaj dni pred prihodom, bi krajani zaselka morali biti pisno obveščeni o tej aktivnosti Marjetice in bi lahko prišli do določenega zbirnega mesta (npr. ekološkega otoka v zaselku). Tja bi lahko pripeljali tudi vse odpadke, ki jih Marjetkamobil lahko odpelje, obenem pa bi bili natančno informirani kam kateri odpadek odlagamo.

Prav tako bi Marjetica v celi KS morala spremljati odlaganje smeti  v posamezne kontejnerje in ugotoviti ali se stanje ločevanja odpadkov spreminja v pozitivno smer. O tem bi spet pisno morala obveščati krajane in jih s tem spodbuditi k še večji aktivnosti. Od krajanov bi ahko dobili povratne informacije o tem kaj si oni želijo za bolj enostavno in racionalno zbiranje odpadkov.

Ob koncu akcije bi mogoče nagradili tisti zaselek, ki bi uspel narediti največji napredek pri ločevanju odpadkov

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • delo na terenu strokovnih sodelavcev Marjetice Koper,
  • pisno obveščanje krajanov,
  • ugotavljanje pravilnosti ločevanja smeti,
  • informiranje krajanov o učinkih akcije tudi med samo akcijo in ob koncu

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V celotni krajevni skupnosti Sv.Anton

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

april-september 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nekaj bi naredili za naše okolje in dali odličen zgled vsem občanom, da sami lahko prispevamo k lepšemu in čistejšemu svetu okoli nas!

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

10.000.- €

Vrednost projekta

10000 €