Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pločnik od Belega Kamna - Gračišča

Milenka Brborić  –  24. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog za šolo obvezne otroke za pločnik in osvetlitev. Varnost v prometu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam peš pot in osvetlitev. Bistvo je da otroci in vsi ostali prispejo varno od ene postaje do druge. Da ne hodijo po cesti ki je ozka in brez označenih črt. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je cesti dodati pločnik in luči. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od Belega Kamna do Gračišča 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Potrebno bi bilo čimprej. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi varno in ne ustraseno pohajali v šolo in iz nje ter drugi spremljevalci. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?