Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Stara Šmarska cesta-postavitev hitrostnih ovir, opozorilnih svetlobnih tabel

JASMINA ŠKVARČ  –  25. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. Predlog je namenjen varnosti v prometu na cesti, ki je zelo obremenjena: poleti jo koristijo tudi turisti, preko celega leta kolesarji. Vozniki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Velika nevarnost za pešce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

2.Predlagam postavitev hitrostnih ovir-na vsaj dveh točkah na stari Šmarski cesti-cca 100 m od gl. ceste ob javni razsvetljavi in na ravnici cca 700 m od gl. ceste- Postavitev opozorilnih svetlobnih tabel ob prekoračitvi dovoljene hitrosti, pomožnosti z napisom POZOR RADAR!, ravno tako na 2 točkah, blizu hitrostnih ovir.-Postavitev javne razsvetljave-Na ta način bo cesta veliko bolj varna za vse udeležence v prometu. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

3. Projekt naj se izvede s svetovalcem za gopodarske dejavnosti in promet g. Anžetom Novincem, ki ima že v načrtu določene faze za izvedbe. Sem bila na razgovoru pri svetovalcu (skupaj s sosedo-ga. Elfi Jerman) septembra 2019. in smo se že konkretno pogovarjali o tem. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

4. Projekt naj se izvede na stari Šmarski cesti-700 m od gl. ceste.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

5. Projekt naj se izvede takoj, ko je možno. V začetku l. 2020, saj je cesta zelo nevarna.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

6.  Po projektu bi se povečala varnost vseh udeležencev v prometu, tudi pešcev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

7. Do 20.000 E.

Občina predlog ni financirala že od l. 2005, kljub... (PRILOGA: 1.POBUDA+ODGOVOR MOK-RAF KLINAR!)

...številnim pobudam.

Vrednost projekta

20000 €