Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pločnik

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ureditev varne poti do šole v Grubelcah

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

izgradnja pločnika skozi Grubelce do osnovne šole 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

zgraditi pločnik

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

na povezovalni cesti skozi Grubelce do osnovne šola

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

varnost poti dekanskih otrok do šole

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20000