Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova igrišča

ines nedoh  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče (ki naj bi bilo občinsko) je dotrajno, goli stari, koši stari, asfalt uničen brez nadstreška..in NOBENEGA igrala....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nadtrešek na igrišču in NOVA IGRALA

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati 

Sskupnimi močmi z vašo pomočjo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na nogometnem igrišču v Bezovici

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej je mogoče

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Naša skupna druženja, in otroci bi končno imeli kakšno igralo

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

20000 €

Obnovi se površino igrišča, doda ustrezno ograjo in nekaj opreme (goli, koši za smeti, ipd.) do vrednosti 20.000,00 eur z DDV.