Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper.

Koncerti brez SAZASA

Maja Marušič  –  09. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sazas predstavlja velik strošek organizatorjem glasbenih prireditev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da občina letno dodeli določen znesek za kritje obveznosti do Sazasa za organizacijo kvalitetnega koncerta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določila bi se kvota, ki bi jo vsak organizator glasbenih prireditev koristil vsaj 1x letno. Najnižji znesek, ki ga zahteva Sazas je cca. 110€.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotnem območju mestne občine Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čez celo leto oz. občina bi lahko prijavila razpis 3x letno za ta namen.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Občina Koper bi ogromno pridobila na kulturnem in galsbenem področju. Lokali po centru mesta bi zaživeli z manjšimi koncerti, kar bi privabilo veliko gostov tudi iz tujine. Na podeželju bi lokalna društva in podjetja lažje organizirala prireditve s kvalitetno glasbeno vsebino.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Če pomagate 200 prirediteljem letno je to cca 20.000€