Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlog obravnava parcele, ki niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija struge potoka in pešpoti, ki vodi od igrišča do šole v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da se uredi struga potoka ter pešpot ob njej, ker:

-je struga zamašena in polna trave ter ostale umazanije

-vrata ki vodijo v strugo so razbita in predstavljajo nevarnost za otroke, ki zelo radi dostopajo do potoka na poti iz šole

-ko dežuje je veliko vode po sami pešpoti - nastajajo luže, odnaša se gramoz - menim da to ni primerno za šolarje, ki dostopajo do šole po omenjeni pešpoti

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjava poškodovanih vrat.

Čiščenje struge potoka.

Taka ali drugačna ureditev pešpoti: morda asfaltiranje ali kakšna druga trajnejša rešitev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zamenjava poškodovanih vrat.

Prepotrebno čiščenje struge potoka.

Taka ali drugačna ureditev pešpoti: morda asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v Dekanih, na pešpoti med igriščem in šolo

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej - morda v naslednjem letu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Menim, da bi se povečala varnost same pešpoti za otroke. Poleg tega, bi bila pešpot primernejša za deževne dneve tako za šolarje kot ostale prebivalce vasi.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?