Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Medkrajevni avtobusni prevozi so v pristojnosti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Podaljšanje mestnega avtobusa do Vanganela

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Primestni avtobus ne zadovoljuje potreb otrok, dijakov, študentov in ostalih, ki bi se pogosteje posluževali avtobusa. Na drugi strani podaljšanhe zahteva manjše dodatne stroške.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Podaljšanje linije mestnega avtobusa do Vanganela (sedanha končna postaja je Kampel Novaki)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK se mora z izvajalcem mestnega prevoza te linije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na linijji Koper- Vanganel oz podaljšanje od Kampel Novaki do Vanganela.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Glede na manjšo zahtevnost v kratkem času.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bolj dosegljiv Koper mlajšim in ljudem brez avta, manjši prometni zamaški zaradi večjega koriščenja avtobusa.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 

Stroškovno oceno pridobi MOK od izvajalca  mestnega prevoza (ta linija).