Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Projekt obravnava parcele, ki niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Dekani, tlakovanje peš poti

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 3

Kaj konkretno predlagate? 

Tlakovanje peš poti ob Potoku od parka do osnovne šole.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Tlakovanje obstoječe peš poti in ureditev odvodnjavanja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dekani, parcelna št.2722/3, na delu od parka do OŠ

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Peš pot bi bila urejena, saj sedaj dež odnaša gramoz.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?