Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Izvedba kanalizacije in asvalta na priključku za stanovanjske hiše ob Manžan 2/c

Bojan Furlan  –  26. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato ker je to nujno za dotične stanovanjske hiše

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Priključke kanalizacije za vse stanovanjske hiše na tem delu ter asvaltno prevleko.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izkop za kanalizacijo ,utrditev terena ter asvaltna prevleka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju cestnega priključka pr st. hiši Manžan 2/c

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ne vem ,upam ,da kmalu ,baje je projekt že pet let narejen,vendar so bile v prejšnjih mandatih samo obljube.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsekakor urejenost okolja pa tudi ponos za MOK

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?Ne vem,mislim ,da je to že v projektu.