Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo) in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vris ceste Dol - Zanigrad v javne evidence

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trasa ceste na relaciji.Dol - Zanigrad poteka po privatnih parcelah. Cesta je na kritičnih predelih velikokrat v zelo slabem stanju in ker poteka po privatnih zemljiščih, moramo za popravila poskrbeti sami vaščani.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Od lastnikov parcel bi potrebno odkupit zemljišča in cesto vrisati v javne evidence.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odkup zemljišč od lastnikov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?