Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sanacija dovozne poti na parc. št. 505/1 in 502 k.o. Semedela -Bidovčeva ulica

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Sanacija dovozne poti

2. Asfaltiranje dovozne poti

3. Ogled poti na mestu samem in sanacija

5. Čimprej

6. Dovozna pot bi bila urejena brez lukenj

7.?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

5000 €