Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV . Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Slačilnice in WC na igrišču v Pradah

Andraz  –  10. 09. 2019  –  Območje 4
zaplecze_szatniowe_02.jpg
zaplecze_szatniowe_02.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Lažja izvedba pouka športne vzgoje za šolarje OŠ Elvire Vatovec. Možnost preoblačenja na igrišču, uporaba WCjev, hramba športnih rekvizitov.

Možnost uporabe slačilnic in WCjev v popoldanskem času za krajane, ki se rekreirajo na igrišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev kontejnerja v katerega se umesti slačilnico, WC in prostor za shrambo športnih rekvizitov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt je predviden na igrišču v Pradah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V poletnem času. Med šolskimi počitnicami.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večje koriščenje igrišča, tako v šoli kot med krajani.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000,00 EUR