Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev ceste pod vasjo Bezovica

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Cesta, ki pelja od vasi Bezovica proti odcepu Hrastovlje je zelo dotrajana in potrebna temeljite prenove na določenih mestih.

Pod železniškim mostom se zadržuje voda, ki odteka v nallivih in odnaša oz. poškoduje cestišče. Na določenih mestih so že nevarne ovire, ki so škodljive za  poškodbe vozil.

Predlagam, da se cesto asfaltira in uredi kritične točke pod železniškim  mostom- odtok hudourniških vod.

Cesta je precej prometna in z ureditvijo bi prispevali k boljši varnosti prometa. 

 

Projekt naj se izvede s komunalniškim urejanjem odtokov in cestišča ter z asfaltiranjem oz. novimi prevlekami.

Zaradi zagotovitve boljše varnosti in manj poškodb naj bi se projerkt čim prej izvajal.