Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in je v izvajanju. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kozlovičeva ulica

Predrag  –  10. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato ker je cesta v katastrofalnem stanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, prenovo Kozlovičevo cesto. Bistvo je prenova ceste.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Jesenskem ali spomladanskem času