Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev zelene površine med Kovačičevo in Vegovo ulico v park z igrali

Ana Ostan  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omenjena površina je trenutno prepuščena sama sebi in skoraj zapuščena. Predlagam ureditev zelenice in postavitev igral za otroke ter klopco za sedenje. Na tem območju krajevne skupnosti ni druge zelene površine, ki bi omogčala počitek, druženje in igro za otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev in ustrezen dostop do obstoječe zelene površine, postavitev podlage in igral za otroke ter postavitev klopce za posedanje in koša za pasje iztrebke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti obstoječo površino (izravnava terena) in omogočiti ustrezen dostop do nje. Na izravnano površino bi postavili igrala in klopco ter po potrebi zasadili ustrezno zelenje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na zeleni površini med koncem Kovačičeve in koncem Vegove ulice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel med pomladjo in jesenjo, ko vreme omogoča zunanja dela.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Površina je na šolski poti in je ena redkih varnih lokacij za igro otrok na tem območju. Otroci, ki se že zdaj igrajo na začasnih gugalnicah bi lahko kvalitetno preživljali več časa na prostem. Mimo te površine se sprehaja tudi veliko lastnikov psov, ki bi morda kdaj poklepetali in posedeli na klopci. Sedalna površina bi omogčila oddih starejšim občanom med sprehajanjem po mestu.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5000

Vrednost projekta

10000 €