Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Mladim prijazna okolica Vaškega doma Gabrovica

Dimitrij Černic  –  27. 09. 2019  –  Območje 6
Balinišče
Balinišče

Tako otroci kot mladostniki v Gabrovici nimajo nobenega igrišča, kjer bi se lahko igrali in družili. Ploščad pred Vaškim domom Gabrovica je asfaltirana in bi omogočala igre z žogo, žal pa je na zahodnem delu ploščadi višja škarpa pod katero teče hudournik.

Ob Vaškem domu Gabrovica je tudi opuščeno in dotrajano balinarsko igrišče, ki ni več uporabno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V okviru projekta bo na mestu, kjer je sedaj odsluženo balinarsko igrišče urejeno otroško igrišče, na zahodnem robu asfaltirane ploščadi pred Vaškim domom Gabrovica pa postavljena panelna ograja. Namesto degradiranega območja bodo otroci imeli na razpolago urejeno otroško igrišče. Na asfaltni ploščadi pa bodo mogoče igre z žogo, saj bo ograja preprečila padec žoge v vodo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • rušitev obstoječega balinarskega igrišča
  • postavitev otroškega igrišča, v tem sklopu je predvidena postavitev 2 hišic vključno s toboganom ter postavitev gugalnice
  • ograditev igrišča
  • postavitev panelne ograje ob robu asfaltirane ploščadi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Otroško igrišče bo postavljeno na parcelah 189/2 in 191/2 KO Gabrovica, panelna ograja bo postavljena na zahodnem robu parcele 199/3 in delno po zahodnem robu parcele 192/4 KO Gabrovica. Vse omenjene parcele so v lasti MO Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bo izveden v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S projektom bo Vaški dom Gabrovica z okolico postal celovito urejen prostor za medsebojno druženje prebivalcev različnih starostnih skupin. Posledično bo na podlagi druženja prišlo do boljše povezanosti prebivalcev vasi, s tem pa do dviga kakovosti življenja na podeželju. Obenem se bo tudi preprečilo izseljevanje (zlasti mladih) iz podeželja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je 20.000 EUR.

Vrednost projekta

20000 €