Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Multimedijska dvorana v Vaškem domu Gabrovica

Dimitrij Černic  –  27. 09. 2019  –  Območje 6
Multimedija.jpg
Multimedija.jpg

V celotni KS Črni Kal ni niti ene ustrezno opremljene multimedijske dvorane, kjer bi se lahko odvijala različna predavanja, pri katerih se potrebuje projekcijska oprema. O nujnosti ureditve takšnega prostora se je bilo mogoče prepričati letošnjega maja na zboru krajanov na temo projekta II. tira železniške povezave med Divačo in Koprom, ki je bil v Gabrovici, kjer ni bilo mogoče ustrezno predstaviti slikovnega gradiva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V okviru projekta se bo v zgornjem nadstropju Vaškega doma Gabrovica opremila multimedijska dvorana, ki bo omogočala razna predavanja, predstavitve ipd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • nabava in montaža projektorja
  • nabava in montaža projekcijskega platna
  • nabava in montaža avdio sistema
  • nabava osebnega računalnika
  • nabava 70 konferenčnih stolov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Multimedijska dvorana bo locirana v zgodnjem nadstropju Vaškega doma Gabrovica, ki je lociran na parceli 1599 KO Gabrovica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bo izveden v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S projektom bomo pridobili sodobno multimedijsko dvorano, istočasno se bo povečala izkoriščenost zgornjega nadstropja Vaškega doma Gabrovica, ki je zelo malo koriščen.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je 11.000 EUR:

  • nabava in montaža projektorja....................1.600 EUR
  • nabava in motaža projekcijskega platna......1.600 EUR
  • nabava in montaža avdio sistema...............2.000 EUR
  • nabava osebnega računalnika ......................800 EUR
  • nabava 70 konferenčnih stolov....................5.000 EUR

Vrednost projekta

11000 €