Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev obalne ceste med kopališčem Žusterna in Krožno cesto

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
Zajeta_slika.JPG
Zajeta_slika.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi varnosti uporavnikov obalne ceste, zlasti kolesarjev, pa tudi zato, da se nam vrne našo prejšnjo dvosmerno cesto, ki je vitalnega pomena za razvoj zahodnega dela Žusterne. Zaradi tega je tudi bila po dolgih desetletjih naših zahtev zgrajena Krožna cesta.

Gre tudi za varnost nas, ki uporabljamo Dolgo reber, ki je kljub dvosmernenu prometu neprimerno ožja kot obalna cesta in še po večini brez pločnika. A smo tukajšnji vozniki, kolesarji in pešci manjvredni od tistih, ki so si prisvojili našo cesto ob morju? 

Obenem opozarjam na izredno nevarno in pogosto tudi nesramno obnašanje kolesarjev na obalni cesti, ki se ne držijo svojih kolesarskih pasov in pravil vožnje, ampak zelo pogosto vozijo po sredinski črti, ki loči kolesarsko pot od avtomobilske, številni otroci pa celo skupaj s starši začnejo izneneada vijugati po avtomobilskem pasu in to brez kakršnih koli opozoril.

Opozarjam vas tudi, da bom v primeri prometne nesreče tožil občino, ki je izsilila tako ureditev te ceste in ni poskrbekla za dejansko varnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se 12 metrov širok obalni pas med morjem in podpornimi zidovi, na katerem sta sedaj stara pešpot po progi istrske železnice Istrijanke in stara cesta, ki so jo razdelili na dve kolesarski stezi in enosmerno cesto za avtomobilski promet, ponovno uredi kot fizično ločena dvosmerna cesta in in pridvignjena ali drugače ločena enotna povbršina za pešce in kolesko pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

To se lahko uredi na dva načina:

1. z nasutjem morja, tako kot so to uredili župani mesta Koper v času prejšnje države oz. socializma med križiščem Slavnik in Žusterno.

2. Če v samostojni Sloveniji te pravice nimamo več ali smo nesposobni,  da si jo izborimo, je možno urediti in razširiti pešpot ali traso bivše železnice, tako da se jo razširi od morja proti cesti, po kateri so sedaj samo zarisali kolesarsko stezo. Tako z dobimo širšo površino, kot sedaj urejena v Izoli na isti cesti ob avtokampu Jadranka. Sploh pa neprimerno širšo in varnejšo kot pa je sedanja dvosmerna Dolga reber. 

Podobno se lahko uredi tudi preostali del obalne ceste mimo Rexa do Rude, še posebej ker se lahko tam cesto razširi še za dodatna dva ali celo štiri metre, ki jih sedaj zaseda star ukinjen vodovod in neurejen pas ob drevoredu. Ne vem in ne morem razumeti, da se ob tako dragoceni morski obali še vedno pušča v pobočju to ruševino in se je ne izkoriti za razšritev ceste oziroma obale.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obalniem pasu stare železnice in ceste.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, še preden se zgodi kakšna nesreča na oblani cesti ali Dolgi rebri.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

1. varnost, 

2. nam prebivalcem se bo vrnilo ukradeno cesto.

3. omogočilo razvoj tega dela Žusterne, kjer se lahko uredi dodatne najdražje parcele na pobočju nad morjem.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

To naj izračunajo strokovnjaki, vendar ne tisti, ki so zapravili desetine milijonov našega davkoplačevalskega denarja za dokončanje Krožne ceste in njen priključek na obalno cesto, za ogromne podporne zidove in križišče s katerim bi lahko zgradili priključek Luke koper na avtocesto pri križišču Ankaran.