Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izgradnja terase ob vaškem domu v Zazidu

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Zaradi izboljšanja varnosti predvsem otrok, ki se zadržujejo ob domu v času prireditev

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob vaškem domu v Zazidu na parceli št. 504/2, k.o. Zazid, bi uredili prostor-teraso v izmeri 10x7 m.  Obstoječi vhod v dom je iz glavne regionalne cestein ob kulturnih prireditvah, praznovanjih rojstnih dnevov otrok, se otroci sedaj igrajo na glavni cesti, kar je glede na povečan promet po omenjeni cesti, zelo nevarno. Z izgradnjo terase na omenjeni parceli bi omogočili, da se predvsem otroci, ne zadržujejo in igrajo na cesti. Terasa bi se izvedla z nasipavanjem v višini 0,5 metra, da se zagotovi višina z notranjim tlakom doma. Tlak bi bil izveden v betonski izvedbi-tiskan beton.

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ob vaškem domu Zazid, na parceli št. 504/2, k.o. Zazid.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

izboljšala bi se varnost obiskovalcev in uporabnikov vaškega ddoma, predvsem pa otrok.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 15000

 

Vrednost projekta

15000 €