Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Gračišče: omejitev hitrosti v vasi in 3 ležeči policaji

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po glavni vaški ulici, ki nima pločnikov, vozniki vozijo nenormalno hitro. Nevarno je biti pešec v Gračišču.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev prometnega znaka z omejitvijo na 20 km/h in postavitev 3 ležečih policajev.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preprosto in po protokolu za postavitev cestnih znakov in zmanjševalcev hitrosti.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na glavni ulici skoz Gračišče.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Januar 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Osnovna varnost pešcev, kolesarjev, otrok na otroških vozilih in domačih živali bo vsaj malo boljša.   

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega

projekta?

1.850 EUR