Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

JR od Kampela 5G do Kampela 13

F. Mulder  –  28. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog rešuje težavo, da si tudi krajani na podeželju želijo osvetljene ceste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo JR od Kampela 5G do Kampela 13. Bistvo predloga je izgradnja JR ter s tem dvig kvalitete življenja krajanom. Omogočilo se jim bo varnejše gibanje in hoja po cesti. Otroci hodijo tudi na šolski avtobus, trenutno v temi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je pripeljati električno napeljavo in izgradnja prižigališča ter postavite drogov in luči

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od Kampela 5G do Kampela 13 oz. še nekaj deset metrov naprej do "manjšega razcepa" konca ceste.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v prvi polovici 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

varnost uporabnikov ceste ter dvig kvalitete življenja

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000 EUR

Vrednost projekta

15000 €