Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Koncesijo za medkrajevne avtobusne prevoze podeljuje država. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Več šolskih avtobusov, ki vozijo v smeri Koper Popetre

Xyz  –  10. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Šolarji po 13h10 nimajo avtobusnega prevoza.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam dodatni avtobus ob 14h.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Lahko bi kombinirali prevoz z avtobusi, ki vozijo v Sv. Anton.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

/

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

/

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Šolarji ne bi čakali staršev v Kopru do 16. ure ali več.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5000 eur