Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pomembne stvari malo drugače

Borut Semolič  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
sara.jpg
sara.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja vsakdanje stvari, katere imajo na nas izjemen vpliv ter se jim zelo malo posvečamo oz. imamo za samoumevne. Pravi način dihanja vpliva na delovanje živčnega sistema. Kako pravilno dihati?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog predvideva niz 6 delavnic na temo upravljanja našega telesa in človeških funkcij za bolj kvalitetno življenje. Delavnice in metode uspešnih ljudi, ki so z drugačnim pristopom ter upravljanjem telesa dosegli izjemne rezultate. Npr. Sara Isakovic – nosilka srebrne olimpijske medelje pripisuje svoj uspeh pravilnemu dihanju. Kako se diha drugače? 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti so povezane predvsem z usklajevanjem vsebin in zagotavljanju izjemnih oseb za izvedbo delavnic ter osveščanju ljudi o vsebini.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Osnovna šola Koper oz. primernih občinskih prostorih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku 1-ga leta bo potekalo 6 delavnic, ki bodo trajale do 2 uri.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nova znanja in pristopi za boljšo kvaliteto življenja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Strošek izvajalca delavnice (6X), organizacije, prostora in oglaševanja – 10 tisoč evrov.

Vrednost projekta

5000 €

Ceno smo znižali skladno s predlagano vsebino - 6x delavnice, potni stroški in honorar, pogostitev, najem prostoro/opreme in promocija.