Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Mala loža – program dejavnosti 2020

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
MalaLoža_fotoGoogleMaps.jpg
MalaLoža_fotoGoogleMaps.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Večino gotske male lože smo občani nedavno ponovno dobili v občinsko last, a kot da ne bi vedeli, kaj z njo sploh početi: prazna sameva. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Javni natečaj za enoletno programsko vodenje dogajanj v tem polodprtem zgodovinskem javnem prostorčku.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sestaviti korekten in dokaj odprt javni razpis (morda široko definirati ciljana področja: kultura, umetnost, sociala, otroci, izobraževanje, turizem, NVO, občani, kmetijstvo ... in definirati zahteve po najmanj enkrattedenskem dogajanju, brezplačno za pasante in obiskovalce); sestaviti kompetentno, tudi strokovno komisijo; izbrati najboljšega ponudnika / organizatorja / koordinatorja; skleniti pogodbo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V mali loži pod Pretorsko palačo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1. 1.–31. 12. 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Koper bi dobil živahen, prehoden in dostopen javni prostor za (najbrž) razne dejavnosti v samem središču mesta. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Za program in izvedbo ... po zelo varčni različici: 20.000 EUR.