Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Vodotoki so v pristojnosti ARSO, zaradi tega se potrebuje soglasja in ureditev služnosti. Brv, daljša od 5 m, potrebuje gradbeno dovoljenje, kar dodatno podaljša postopek. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Šalara–Pradešjol: nova brv, ureditev struge pod njo in ležeči policaji

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 2
Badasevica1_fotoGoogleMaps.jpg
Badasevica1_fotoGoogleMaps.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1.) Sedanja brv je prozka še za otroški voziček, kaj šele za invalide ali za ljudi z berglami. Ob sebi se ne da porivati kolesa ali voditi otroka za roko. Tudi dostop do sedanje železne brvi s šalarske strani je zgolj za poskočne. 

Dobro bi bilo tudi korektno urediti dostop do vode, saj je večino leta Badaševica prijetna reka.

2.) Struga Badaševice pod brvjo je že leta zanemarjena, v njej so gradbeni kosi, ob njej pa odslužene cevi nekdanjega zasebnega "napajalnika".

3.) Prav tam se Tribanska cesta po zožitvi zravna in vozniki preradi pritisnejo na plin. A ob cesti ni ne pločnika ne kolesarske steze. Nasproti brvi je tudi manjše makadamsko parkirišče, kjer avtomobili speljujejo, obračajo ... skratka: nevaren odsek, kjer je nujno treba z dodatnimi ukrepi upočasniti promet. Zato ležeči policaji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1.) Predlagam novo, širšo brv, lahko je manj večna, pa zato okolju in ljudem prijaznejša (npr. lesena). Dostop na brv naj bo tudi s strani naselja dostopna vsakršnim uporabnikom, kar zdaj še zdaleč ni.

2.) Odstranitev odsluženih elementov z bregov reke.

3.) Privitje gumijastih ležečih policajev na Tribansko cesto pred in za brvjo (kakršni so zadnje leto postavljeni približno 100 m pred tem mestom/mostom (bližje pokopališču).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gl. prejšnji odgovor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

1-2-3 se nahajajo v neposredni soseščini in so med seboj povezani / soodvisni. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Zgodnja pomlad (preden začnejo gneziti vodne ptice) ali jesen 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dostopnost bližnje narave vsem prebivalcm Šalare, dostopnost dragocene rečice, prometna varnost, okolju in ljudem bolj prijazni materiali in končno očiščena struga reke.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR, največ za brv.