Participativni proračun

Ureditev okolice semedelskega mandrača

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Okolica_semedelskega_mandraca.jpg
Okolica_semedelskega_mandraca.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V obmorskih krajih so mandrači srce kraja. To bi moral biti najlepši del Semedele, a zaradi neurejenosti sploh ne pride do izraza, krajani brez čolnov ga sploh ne uživajo. Ni klopi za iskanje miru in oddih, ni drevesne sence, poleti tu neusmiljeno pripeka sonce, prav bi prišel tudi kak pitnik ... Danes je to območje po nepotrebnem marginalizirano.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Urejevalci krajine naj posodobijo okolico mandrača s prijazno opremo (klopi, ležalniki, pitniki ...), zasadijo naj veliko listopadnih dreves, ki dajejo poleti globoko senco, pozimi pa ne ovirajo dolgih pogledov in sončnih žarkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Glej zgoraj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V ozkem pasu okoli semedelskega mandrača. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Zasaditev številnih dreves pred pomladjo. 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dvig kakovosti življenja v naselju zaradi bolj prijetne okolice, zaradi bolj osebnega stika z žal nedostopnim morjem, zaradi možnosti srečevanja in druženja krajanov, zaradi prijetnega oddiha na prostem. In možnost opazovanja morskih mačkov pri delu. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20000

Vrednost projekta

20000 €