Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POT ELVIRE VATOVEC:SPREHAJALNA IN KOLESARSKA POT

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tam kjer se pobočje Čežarjev obrača proti Dekanom, ob njivah in gozdu, poteka Pot Elvire Vatovec, ki povezuje obe vasi. Sklene se ob asfaltirani lokalni cesti tik ob reki Rižani, kjer je včasih stal mlin, ki se nadaljuje na obstoječo kolesarsko pot ob reki Rižani in dalje na Parenzano. Ime je dobila po mladi partizanski učiteljici, ubiti med 2. svetovno vojno v Dekanih, ki je svoj dom imela v Čežarjih, tik ob poti. Obstoječa pot, ki poteka po občinski parceli št. 5560 k.o. Bertoki ponuja možnost nadaljevanja obstoječe kolesarske trase skozi slikovito Čežaransko pobočje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev 700 m dolge neasfaltirane Poti Elvire Vatovec v sprehajalno in kolesarsko pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pripravljalna dela, zemeljska dela, odvodnjavanje, zaključni sloj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na neasfaltirane delu poti, na parceli št. 5560 k.o. Bertoki

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Poleti 2020 – pripravljalna dela.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečali bi ponudbo urejenih VARNIH rekreativnih poti v občini Koper ter naše kraje postavila na zemljevid ZELENEGA kolesarskega turizma. Obstoječa pešpot in kolesarska pot ob reki Rižani bi se nadaljevala s slikovitim vzponom po pobočju Čežarjev, kjer bi v dolžini 700 m premagala 90 m nadmorske višine do Čežarjev od koder lahko popotniki nadaljuje pot v vasi našega zaledja ali proti Kopru. Sprehajalna in kolesarska pot bi dopolnili tudi obstoječo turistično ponudbo naših krajev, ponudili možnost dodatnih potreb po nočitvah in nadaljevali spomin na mlado partizansko učiteljico.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost pripravljalnih del je 12.000 EUR. Vrednost vseh del po predračuna CPK znaša 130.000 EUR brez DDV. Poleg sredstev iz Participativnega proračuna bi preostala sredstva poskušali pridobiti z donatorskimi ali sponzorskimi sredstvi. Sponzorjem oz. donatorjem bi na poti vdelali reklamne tlakovce.