Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva parcele. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Prvi semedelski trg(ec)

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Semedelski_trg_fotoMF.jpg
Semedelski_trg_fotoMF.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Majhen prostor nekdanje bencinske črpalke je, kljub odlični lokaciji, že leta zapuščen. Zdaj je v občinski lasti. (Grozi mu celo zasfaltiranje za še eno parkirišče, menda celo z rampo, ojoj.)

Ker spalno naselje Semedela še nima nobenega trga, lahko prav tukaj ustvarimo skupnostni prostor za druženje in občasne dogodke.

Še pomnite, tovariši? – Pred nekaj leti so Indejanci prav tu izvedli simpatično enovečerno druženje s Semedelčani. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev te zelene javne površine. Najraje v sodelovanju s krajani. Drevje naj se vsekakor ohrani, po potrebi zasadi še dodatno zelenje, proti bližnjim blokom bi lahko naredili pergolo, da stanovalcev dejavnosti na novem trgu ne bi motile itd. Nekaj površine pa mora obvezno ostati proste oz. tlakovane za bodoče skupnostne dogodke (tržnica, garažna prodaja, izmenjevalnica semen, oblačil, akustični koncert, mini letni kino, otroško rajanje, semedelska fešta ...). Ob rob zemljišča bi lahko dali nekaj igral, tudi za odrasle (gugalnice npr. so vsem ljube), poleti pa bi še kako prav prišla igralna fontana za živ stik z vodo. 

Tudi pitnik in voda za umivanje rok ne bi smela izostati (slednja zaradi tržnice). In seveda klopi in ležalniki ... 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovnjaki za urejanje prostora naj v sodelovanju z zainteresiranimi domačini dorečejo bodoče namembnosti in se zmenijo za potek (so)dela. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na sami lokaciji ob Tomšičevi ulici. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad; glavnina vsekakor pred poletjem. Sicer pa tudi dlje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Končno bi dobili javni prostor druženja pod milim nebom tudi Semedelčani. Dobili bi možnost številnih skupnostnih dejavnosti, ki jih zadnja desetletja sploh ni. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Za začetek bo 20.000.