Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Zeleni Belveder

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog rešuje pregrevanje mestnega jedra, saj se z zalenitvijo oblikuje mikroklima, ki pripomore k naravnemu ohlajanju mikrolokacij med vročimi meseci. Oblikuje se nov park za prebivalce, ki omili negativne učinke luke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zazelenitev celotnega območja Belvederja od parkrišča, kje se oblikuje mestno kopališče, preko Belvederja na Vergerijev trg. Dostop v garažo bo s Kopališkega nabrežja, tako da na Belvederju nastane nov zeleni mestni park za prebivalce in obiskovalce mesta. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prebivalcem mestnega jedra in obiskovalcem. To bo nova atraktivna lokacija, ki bo mestnemu jedru dala novo identiteto. Potrebno bo zazeleniti območje in posaditi rastline in drevesa ter urediti parkovne površine z območji za otroke, starejše - sprehajalne poti, otroška igrišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Belveder - od parkirišča do Vergerijevega trga, vključujoč Muzejski in Nazorjev trg.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

November 2019 - Februar 2020 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljpšala bi se klima mestnega jedra, obenem bi se omilili vplivi Luke Koper, saj bi nova zasaditev delovala kot linearna zelena zaščita pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem luke.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

150.000,00