Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ustanovitev projektne pisarne za bivanje starejših

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
Nova bivanja z starejše
Nova bivanja z starejše

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Urejanje bivanja za starejše v MOK.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ustanovitev projektne pisarne, ki bo koordinirala oblikovanje predlogov novega bivanja za starejše v sodelovanju z MOK, investitorji in organizacijami. Preprečiti osamljenost starejših in omogočiti dostojno življenje v starosti. Namesto domov za starejpše bodo slednji s pomočjo novih modelov arhitekture živeli skupaj z ostalimi generacijami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projektna pisarna bo povezala strokovnjake in izvajalce ter izvedla projektni plan za nov način bivanja za starejše. Projektna pisarna bo izvajala obiske starostnikov in pogovore za raziskavo potreb bivanja. S tem jih bo vključevala v participativni pristor k oblikovanju modelov bivanja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Različne lokacije MOK

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

prva faza november 2019 do december 2020; ostale faze razdeljene po potrebi med 2020 in 2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Starostniki ne bodo osamljeni, zapuščeni in razvrednoteni. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000,00 EUR