Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Brezplačno parkirišče Hrvatini, info točka, tržnica, začasni objekti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
IMG_1771.JPG
IMG_1771.JPG

Zakaj ta predlog? Da se zagotovi možnost parkiranja vozil lokalcev in obiskovalcev. Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Sobivanje lokalnih ljudi z turisti,zymanjševanje ogljičnega odtisa, povečanje obiska turistov, povezovanje ljudi, podjetij, turizma in drugih dejavnosti.

 

Kaj konkretno predlagate? urediti parkirišče, ki je trenutno zaprto oziroma namenjeno samo za obiskovalce pokopališča tako, da neomejeno parkirajo vsi in vsa vozila, posebej kamperji in avtobusi.  Kaj je bistvo vašega predloga? Da se Slemenska cesta pokaže prijazna, privlačna točka za turiste, ki kraj obiskujejo zaradi slemenske ceste.  Kaj se bo zgodilo? Aktiviralo se bo lokalna skrb za turizem in uredile zadeve, ki so povzročile dosedanje zaprtje tega prostora in neprivlačno ureditev. Kako naj bi se projekt izvedel? Vključreni bodo lokalni izvajalci in ponudniki, KS, društva in posamezniki. Kot omenjeno gre se za povezovanje. Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Potrditi predlog, oblikovati korake projekta, določiti deležnike, vsebino, termine in preprosti izvesti projekt. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Parkirišče pri pokopališču Hrvatini.Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 1 leto

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? parkiranje vozil brez registracije, povečal se bo obisk turistov, smeti bodo turisti odvrgli za to namenjene otoke, avtobusi bodo varno parkirali, turisti ki iščejo informacije bodo to dobili na skupni info točki, ljudje se bodo povezali.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20000 Eur