Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Vaška šagra v vanganelu

Damyanz84  –  29. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Idejna zasnova je obuditev tradicionalne vaške šagre v vanganel ki bi po dolgih letih združila vse krajane krajevne skupnosti in ostale obiskovalce. Šagre so od vedno bile tradicionalnega pomena in velik dogodek za vas. Ob tej priložnosti so vse dobre roke združile, pomagale in ob dobrem glasbenem in kulturnem programu zabavi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Organizacija in izvedba celotnega glasbenega, kulturnega in gostinskega programa za vaškega praznika ki bi ponovno združil krajane in širšo množico

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi trajal 2 dni. Izvedel bi se na že znanem igrišču v vanganel. Organizacijo bi prevzeli v celoti sami krajani z vsemi zakonskimi predpisi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vanganel na igrišču-glasbeni in športni del

Večerna zabava z glasbeniki in gostinska ponudba

Dnevno športno obarvan nogometni turnir

Predstavite lokalnih društev--

Promocija lokalnih pridelkov

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Zadnji konec tedna maja

Trajanje 2 dni

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Primarno je projekt zastavljen iz razloga povezovanja ljudi in skupnega druženja

Obudilo bi se vaško šagro, ponovno vzbudilo in povezalo krajane za organizacijo tradicionalnega dogodka ki je vedno bil prisoten in je zadnjih nekaj let zaradi različnih razlogov opuščen. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

12000€

Vrednost projekta

12000 €