Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

URBANA OPREMA ZASELKA NORBEDI, HRVATINI, MOK

zeljko babic  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
IMG_5625_(1).JPG
IMG_5625_(1).JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

PREDLOG IN ZAHTEVA ZARADI 20 LETNEGA TRUDA PREBIVALCEV DA SE ZASELEK NORBEDI (HRVATINI 34A,B,C,D,...) UREDI SKLADNO Z NIVOJEM V MOK IN ZAGOTOVI NORMALNO RABO CEST, DOSTOPA, ODVODNJE METEORNIH VOD, ODVOZA SMETI IN ODNOSOV V SOSESKI, VSE V IZOGIB STIHIJSKEMU IN NEODGOVORNEMU OBNAŠANJU LOKALNE SKUPNOSTI

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

PREDLAGAMO ZAGOTOVITEV NORMALNE RABE CEST, ODVODNJE METEORNIH VOD, ODVOZA  SMETI IN UREDITEV ODNOSOV V SOSESKI - BISTVO PREDLOGA JE, DA SE ENKRAT PRVIČ UREDI ASFALTIRANJE, KONTROLIRAN ODVOD METEORNIH VODA, ODVOZ SMETI, ZAGOTOVIJO INTERVENCIJSKE POTI IN POVRŠINE (GASILCI, REŠEVALCI, DOSTAVA...) UREDIJO OSNOVNI BIVALNI POGOJI BIVANJA SKLADNO S STANDARDOM V RAZVITI MOK IN MESTU KOPER, DA LOKALNA SKUPNOST KONČNO ENKRAT NEKAJ POVRNE IN VLOŽI NAZAJ V ZASELEK IN BIVALNO OKOLJE, PO VEČ KOT 20 LETIH URGIRANJA, BIVANJA, PROŠENJ, V NASELJU SE ŽE MENJUJEJO GENERACIJE PREBIVALCEV IN SE LE TE STARAJO, OBLJUBE ISTIH OBČINSKIH URADNIKOV PA SO LE PRAZNE BESEDE, UREDITEV JE V JAVNEM INTERESU, SAJ SE IZVAJA NA JAVNIH POVRŠINAH IN UREJA ZADEVE LOKALNE SKUPNOSTI TER DVIGA OSNOVNO KAKOVOST BIVANJA, KI JE SEDAJ PORAZNO NIZKA... 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

ZA PROJEKT JE POTREBNO ZGOLJ ZAGOTOVITI SREDSTVA - PROJEKT, DOGOVOR PREBIVALCEV, PREDSTAVITEV OBČINSKIM URADNIKOMJE ŽE IZVEDENA - GRADNJA JE ENOSTAVNA, V JAVNEM INTERESU, KRATKA, Z MINIMALNIM VLOŽKOM SE PRIDOBI NORMALEN STANDARD UPORABE IN MINIMALNO PAR DUCATOV ZADOVOLJNJIH OBČANOV

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

IZVEDBA JE V ZASELKU NORBEDI (HRVATINI 34A,B,C,D,...), NASELJE HRVATINI, NA MEJI Z OBČINO ANKARAN, NA POZABLJENEM ODROČNEM ROBU - SLEPEM ČREVU V KS IN MOK

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

TAKOJ PO ZAGOTOVITVI SREDSTEV

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

PREDLOG IN ZAHTEVA ZARADI 20 LETNEGA TRUDA PREBIVALCEV DA SE ZASELEK NORBEDI (HRVATINI 34A,B,C,D,...) UREDI SKLADNO Z NIVOJEM V MOK IN ZAGOTOVI NORMALNO RABO CEST, DOSTOPA, ODVODNJE METEORNIH VOD, ODVOZA SMETI IN ODNOSOV V SOSESKI, VSE V IZOGIB STIHIJSKEMU IN NEODGOVORNEMU OBNAŠANJU LOKALNE SKUPNOSTI

ZAGOTOVILO SE BO NORMALNE RABE CEST, ODVODNJE METEORNIH VOD, ODVOZA  SMETI IN UREDITEV ODNOSOV V SOSESKI - BISTVO PREDLOGA JE, DA SE ENKRAT PRVIČ UREDI ASFALTIRANJE, KONTROLIRAN ODVOD METEORNIH VODA, ODVOZ SMETI, UREDIJO OSNOVNI BIVALNI POGOJI BIVANJA SKLADNO S STANDARDOM V RAZVITI MOK IN MESTU KOPER, DA LOKALNA SKUPNOST KONČNO ENKRAT NEKAJ POVRNE IN VLOŽI NAZAJ V ZASELEK IN BIVALNO OKOLJE, PO VEČ KOT 20 LETIH URGIRANJA, BIVANJA, PROŠENJ, V NASELJU SE ŽE MENJUJEJO GENERACIJE PREBIVALCEV IN SE LE TE STARAJO, OBLJUBE ISTIH OBČINSKIH URADNIKOV PA SO LE PRAZNE BESEDE, UREDITEV JE V JAVNEM INTERESU, SAJ SE IZVAJA NA JAVNIH POVRŠINAH IN UREJA ZADEVE LOKALNE SKUPNOSTI TER DVIGA OSNOVNO KAKOVOST BIVANJA, KI JE SEDAJ PORAZNO NIZKA... 

NEHALO BI SE URGIRANJE IN PROSJAČENJE NA MOK TER ZAGOTOVILO NEKONFLIKTNE IN NORMALNE POGOJE BIVANJA TUDI SEDAJ ŽIVEČIM GENERACIJAM OBČANOV 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000,00 EUR