Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev tribanske ceste skupaj z namestitvijo ležečih hitrostnih ovir (ležečih

Alfred Draščič  –  29. 09. 2019  –  Območje 2

Tribanska cesta je stara že več desetletij. Na posameznih odsekih je že vidno dotrajana (razpoke na cestišču, luknje ipd.) kajti iz leta v leto, vedno več avtomobilov (iz številnih okoliških vasi in zaselkov) tranzitira čez naseljeTriban. 

Zaradi povečanega prometa in zaradi hitrosti teh avtomobilom, ki vozijo po tribanski cesti, bi bilo potrebno postaviti tudi hitrostne ovire t.i. “Ležeče policaje” zaradi večje varnosti prebivalcev ob tribanski cesti.