Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Vodni vir Trsje in obnova pešpoti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Slovenska Istra je bogata s potmi, ki so zamejene s tipičnimi suhimi zidovi ter kamnitimi terasami. V okolici vasi Labor imamo tudi več vodnih virov, ki so bili nekoč urejeni v zajetja vode za različne namene. Ta naravna in kulturna dediščina že leta propada, poti zaraščajo in samo skrb lokalnega prebivalstva žal ne zadošča.

Z obnovitvijo poti in zidov bi pridobili sprehajalne poti, namenjene preživljanju kakovostnega prostega časa v naravi predvsem lokalnega prebivalstva. Prepričani pa smo, da na teh sprehodih z veseljem užival tudi marsikdo iz mesta, ki se želi umakniti mestnemu vrvežu in spoznavati bogastvo slovenske Istre.

Predlagamo ureditev krožne pešpoti iz vasi Labor do vodnega zajetja Trsje ter obnovo tega zajetja. Posebnost vodnega zajetja Trsje je, da je bilo namenjeno pranju perila. Tako kot drugi vodni viri v okolici vasi Labor, izvir vode ne presahne tudi ob največji suši.

Vodno zajetje Trsje je z ene smeri oddaljeno od vasi Labor okoli 400 m, krožna pešpot pa bi skupaj obsegala 1,5 km. Predlagamo tudi ureditev pešpoti Labor - Glem (do izrabe sredstev).

Ob vodnem zajetju Trsje bi uredili klopi za postanek, saj je tu lepa razdledna točka na dolino reke Dragonje. Pot bi opremili z nekaj tablami, ki bi obiskovalce seznanile z zgodovino ter bogatim rastlinjem (zlasti z zaščitenimi vrstami, npr. divjimi orhidejami, ki jih je v Istri okoli 70 vrst). 

Pot bi lahko imela status učne poti, ki bi jo obiskovali učenci mestnih šol; učenci šole v Marezigah pa bi lahko bili njeni "zeleni skrbniki".

Projekt bi potekal v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in društvi, ki tu delujejo ter si prizadevajo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine (npr. društvo JUGNA za suhi zid, Društvo za trajnostni razvoj vasi Labor).

Projekt bi izvedli od aprila do oktobra 2020.

Vrednost 5000€.

 

Vrednost projekta

10000 €

Opravijo se dela v pasu 400 m od vasi do vodnega vira in proti Glemu do porabe sredstev.