Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Olmski zeleni trikotnik – mali park

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Olmski_trikotnik_fotoGoogleMaps.jpg
Olmski_trikotnik_fotoGoogleMaps.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Med dvema prometnicama in dvema vodama je dragocena košena, očitno javna zelenica, ki jo le malokdo uporablja. 🐸 Tam raste nekaj dreves in ni nobene klopi, nobene poti, nobenega dostopa do vod. Slabi lastnosti sta, da nima nikakršne zamejitve s prometnico in da nima prijaznega dostopa iz naselja. 

Čez potok Olmo je nekoč vozila proga parenzana, del mostu je viden, a razpada in ni označen kot tehnična dediščina, zato deluje kot neurejen tujek, vreden odstranitve, ne ohranitve. Zraven porečankinega "polmostu" je masiven cevovod. Tega bi bilo koristno drugače urediti, da ne kazi okolice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Restavriranje mostu parenzane za peš-dostop na zelenico, ureditev nekaj malega poti (za blatne dni), postavitev klopi za posedanje, zasaditev še nekaj dreves 🌳, tudi sadnih (eno krasno figovo drevo tam že kraljuje), ureditev cvetlične gredice 🌼, pergole ipd., kako leseno igralo za otroke, gnezdilnice, ptičje krmilnice, pitnik, nekaj kolov z lubjem spodaj za pasje lulanje ... Zlasti je pa treba zasaditi vsaj nizko živo mejo na rob parka pri glavni cesti za energetsko in mehansko zamejitev od asfaltnega življenja, ki drvi tam zraven. 

V nadaljevanju bi bilo prijetno urediti tudi dostop do potoka in reke (ko bo voda nekoč čistejša, bo to še bolj upravičeno). 

Tam bi lahko postavili tudi prve koprske račjake in se pripravili na pomladno gnezdenje labodov (ki naj bo uspešnejše od sploh prvega labodjega gnezdenja na Badaševici 2019 nedaleč proč) ... 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovnjaki za urejanje krajine, strokovnjaki za tehnično dediščino, za vode, za prosto živeče živali in JP Marjetica ... bi v sodelovanju z zainteresiranimi krajani in KS Olmo–Prisoje dorekli vsakršne izboljšave, da bi le dobili kakovosten in prijeten mali park. Izvedba je stvar prej omenjenih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na samem zelenem trikotniku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020. Če bi se dalo, seveda pred pomladnim prebujenjem. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Olmo bi dobil malo zeleno oazo za vse, gosto poletno senco ob vodi za nevzdržne vroče dni, prostor srečevanj in oddiha s pogledom na številne prosto živeče obvodne živali. 

Ta park bi lahko postal dober kraj za manjše skupnostne dogodke, npr. branje pod drevesi, pravljičarska jutra, 24-urno javno branje knjig na poseben dan, razne delavnice ročnih spretnosti, druženje mamic z otroki in upokojencev ... 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR.

Vrednost projekta

20000 €