Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva parcel. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSTAVITEV REKREATIVNEGA TRIM OTOKA IN PONOVNO ODPRTJE PEŠ POTI V KASTELCU

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 6
telovadni-2.jpg
telovadni-2.jpg

POSTAVITEV REKREATIVNEGA TRIM OTOKA IN PONOVNO ODPRTJE PEŠ POTI  V KASTELCU

 

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Naša vas Kastelec leži na predelu, ki ga zaokrožajo strmine, edini nižinski del zajema Spodnji kras.

 Tod poteka pot slovenske transverzale, ki se navezuje na vaški rekreativni poti. Krajšo 2km pot, ki je sedaj v uporabi in daljšo 4km,  ki je še pred leti pomenila za vaščane pomembno rekreativno področje in so jo sedaj najemniki zemljišča za potrebe paše konj, povsem zagradili in s tem povsem onemogočili dostop vaščanom, ki smo od vselej neomejeno uporabljali to področje. Vsi protesti in nezadovljstvo vaščanov ostajajo.

Želimo popravilo in ponovno vzpostavitev poti.

 

Na stičišču obeh poti predlagamo postavitev rekreativnega trim otoka.

Med nami je veliko rekreativnih športnikov, ki bi nam ob kolesarjenju, hoji in teku trim otok pomenil dodano vrednost. Glede na vse večje število otrok (več kot 30% prebivalcev naše vasi) ob tem veliko mladih družin, ki jim aktivno preživljanje časa v neposredni naravi predstavlja druženje, sprostitev, nabiranje moči za nove izzive.

Poleg tega je vse več mladostnih starostnikov, ki se zavedajo potrebe po gibanju za vzdrževanje kondicije in zdravja.

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Ponovno ureditev 4km poti in možnost uporabe le te.

Postavitev več trim orodij za vadbo (sklopov elementov).

 

Bistveno je, da  imamo več možnosti za rekreacijo v neposredni bližin vasi in ne, da smo za vsako dejavnost vezani na mesto Koper. Posebej, ker živimo v neokrnjeni naravi, ki nam z manjšimi investicijami nudi obilo možnosti za zdravo, kreativno, zadovoljno življenje.

Povečala se bo aktivnost vaščanov, peš poti bosta veliko bolj atraktivni in nudili kompleksnejšo vadbo za vse generacije.

Z vzpostavitvijo poti in trim otoka ter njunim vzdrževanjem prispevamo k zmanjšanju zaraščanja našega okolja.

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

-odstranitev električnih ograj na delih peš poti

-čiščenje in ureditev peš poti

-čiščenje zaraščenega predela za namene trim otoka

Vaščani bi želeli sodelovat pri projektu in skupaj s prostovoljci Parka Istre pomagati pri delu na terenu.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Trim otok na delu parcele. št. 882/3, k.o.Socerb,

peš pot je razvidna na priloženi sliki. 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Leta 2020

 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Ponovno bi uporabljali poti, ki so jih zaradi potreb preživetja vzdrževali že naši predniki. Pri današnjem načinu življenja predstavljajo sprehajalne poti in rekreacijske površine dodano vrednost življenja na vasi.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

 

10.000,00EUR