Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Posegi v urejanje hudournikov so v pristojnosti ARSO. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

pokritje/sanacija hudournika

GREGOR FURLAN  –  11. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

izboljšanje kvalitete bivanja/javne infrastrukture 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

pokritje ozirom vsaj sanacijo brežin/čiščenje hudournika

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

namestitev kanaliz. cevi in zasutje le teh 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

pokritje hudorunka s parc. št. 310/6, kat občina semedela

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

mejimo na hudorunik ki ga že leta nihče razen mene ne vzdržuje, v hudoruniku se občano nabirajo veje, smeti, iz njega smrdi, je vir komarjev in drugih škodljivcev, v večini toka je kanal že pokrit, brežine/podporni zidovi se rušijo, gre za objekt v katerega se stejkajo metorne vode velikega dela Markovca in Žusterne, mislim da ne bi smela biti moja naloga vzdrževanje javne infrastukture, v primeru da ga ne bi občasno čistil bi se že zdavnaj zamašil in poplavil nižje ležeče parcele

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?  20.000 eur