Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA V VASI KASTELEC

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajana in preobremenjena internetna linija vaščanom vasi Kastelec ne omogoča normalnega dostopa do interneta. Dotrajana/preobremenjena linija kljub dolgoletnem neprestanem obveščanju o težavah ni bila zamenjana/posodobljena. Poleg tega je vas Kastelec zelo slabo pokrita s signalom LTE tako, da tudi preko te opcije dostop do interneta za potrebe vaščanov ni zadovoljiv.

Podjetje Telekom Slovenije d.d. priznava, da je kapaciteta trenutnega bakrenega omrežja prenizka, zato na obstoječi liniji ne zagotavljajo ponudbe širokopasovnih storitev.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo gradnjo optičnega omrežja. V neposredni bližini vasi teče optična linija podjetja DARS iz katere bi bilo moč potegniti linijo do Kastelca.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja optičnega omrežja. Podrobnosti o zahtevah tehnične izvedbe vaščani ne poznamo.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vas Kastelec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal bi se dostop do spleta in posledično zaradi tega kvaliteta bivanja, možnost dela od doma.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000