Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper in ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

SANACIJA HUDOURNIKA - IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO DEL

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pridobitev PZI za sanacijo hudournika. Hudournik poteka nad vasjo Kastelec, skozi center vasi, čez cesto do čistilne naprave in naprej do rodovitnih polj.

Projektni predlog naslavlja večletno težavo s poplavljanjem vasi in rodovitnih polj zaradi nevzdrževanja hudournika.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev struge. Pred izvedbo potrebujemo projekt za izvedbo del. Zgodil se bo korak naprej do ustrezne rešitve.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S sodelovanjem projektnega biroja.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcela št. 3077, k.o. Socerb, lastnik Direkcija RS za vode, izliva pa se skozi del parcele št. 3079/1, k.o. Socerb, upravljalec Mestna občina Koper.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj, ker že imamo ponudbo podjetja Apusa d.o.o. za PZI.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Odpravilo bi se poplavljanje, ki je v zadnjih časih vedno bolj pogosto. Omogočilo bi obdelovanje zemlje.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

4.000