Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje javne poti

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2019  –  Območje 3
1108-2.jpg
1108-2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Del makadamske javne poti, ki jo po vsakem nalivu, meteorne vode izperejo. Makadam raznese po prečni asfaltirani cesti. Po vsakem nalivu je potrebno cesto na novo urejat.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje poti v dolžini približno 60m. Gre za parcelno številko 1108/2 k.o. Škofije. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

najprej ureditev podlage (utrjevanje poti) ter asfaltiranje. Na koncu ureditev še bankin oz. kanalov za meteorno vodo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del parcele 1108/2 k.o. Škofije

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nebi bilo več potrebe po urejanju ceste po vsakem deževju. Zmanjšanje stroškov urejanja (naročanje gramoza v lastni režiji) določenih okoliških prebivalcev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Cena asfalta je cca 33€/m2. Predvidevamo 120m2 asfaltirane površine (približno). Poleg tega računamo še 2.000€ pripravljalnih del in ureditev bankin. Tako da bi bila skupna ocenjena vrednost  cca 6.000€

Vrednost projekta

6000 €